Vi, och våra partners, använder cookies för att göra användarupplevelsen av vår tjänst så bra som möjligt och visa annonser baserat på dina intressen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.

Okej

Medlemsvillkor

Nedanstående medlemsvillkor utgör det avtal som du som medlem, förbinder dig att följa när du accepterar att nyttja en specifik tjänst eller tecknar dig för någon av Storytels abonnemangsformer. Tjänster benämnda i dessa medlemsvillkor marknadsförs som Storytel och ges ut av Storytel Sweden AB.

STORYTELS TJÄNSTER
- Nyttjande av Storytels tjänster uppstår då en användare lyssnar på ljudböcker, läser e-böcker eller tar del av annat tjänsteinnehåll som tillgängliggörs genom Storytel. Storytels tjänster är enbart tillgängliga för enskilt bruk
- Medlemmar med Storytels Unlimited-abonnemang har tillgång till Storytels ljudböcker och e-böcker så länge abonnemanget är aktiv
- Medlemmar med Storytels Single-abonnemang har tillgång till valda eller köpta ljudböcker i 6 månader efter aktivering eller genomfört köp

PRISER OCH BETALNINGAR
- Abonnemang betalas i förskott med en period i taget tills medlemmen väljer att avsluta abonnemanget. Vid månadsbetalning sker debitering var 30:e dag.
- Alla priser inkluderar svensk moms. Betalning sker via kredit/bankkort eller annat betalsätt som Storytel finner lämpligt.
- Beställning av Storytels tjänster kan göras på Storytels hemsida eller kampanjsida.
- Priserna inkluderar ej eventuella datatrafikavgifter som konsumentens mobiloperatör belastar konsumenten, enligt dennes avtal med operatören.

ÅNGERRÄTT
- Storytel ger konsumenten ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen. Ångerrätten gäller i 14 dagar från och med att konsumenten registrerar ett köp för nyttjande av tjänst hos Storytel.
- Ångerrätten anses förverkad i och med att konsumenten påbörjar lyssning/läsning av någon ljudbok/e-bok, avsnitt av ljudbok/e-bok, eller annan tjänst genom Storytel. Det finns alltid möjlighet att provlyssna innan köp genomförs.
- Om konsumenten ångrar sig ska detta meddelas Storytel via kontaktformuläret på www.storytel.se, eller från giltig e-postadress, inom ångerfristen.
- Om konsument blivit felaktigt debiterad, kommer samma konsument att krediteras inom 30 dagar.

MEDLEMSKAP OCH PRENUMERATIONSTJÄNST
- Medlemskap medges endast den som är skriven i Sverige.
- Tecknande av medlemskap kan göras genom Storytels hemsida eller via specifik kampanj.
- Medlemmen ansvarar för att e-postadress som angivits är riktig och aktiv. E-post som Storytel sänder till adressen skall anses ha kommit medlemmen tillhanda inom tre dagar från avsändandet.
- Storytel förbinder sig att inom 7 arbetsdagar, dock ej före efterföljande medlemsperiod, flytta medlemskapet till annat mobilnummer/e-postadress, efter skriftligt önskemål om detta från medlemmen från giltig e-postadress.
- För att säga upp abonnemanget, surfa till www.storytel.se och logga in. Klicka på Mina sidor och Mitt konto, välj alternativet Avsluta och följ instruktionerna.
- Uppsägning måste ske SENAST dagen innan abonnemanget förnyas, annars förnyas det med en ny period.
- Genom att registrera sig hos Storytel samtycker Medlemmen till att dennes personuppgifter behandlas enligt gällande regler och lagar.

STORYTELS ÅTAGANDEN OCH RÄTTIGHETER
- Personuppgifter behandlas och lagras av Storytel i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Storytel förbehåller sig rätten att kunna ändra priser och villkor. Ändrade priser och villkor skall meddelas berörda användare via e-post. Ändring blir gällande i samband med nästföljande köp eller tjänsteutnyttjande.
- Storytel äger rätt att kommunicera med medlemmar via fysisk post, telefon, SMS, MMS eller e-post avseende erbjudanden, förändringar eller annat som är kopplat till Storytels tjänster.
- Storytel ansvarar inte för eventuella störningar i mobilnäten.
- Storytel finns tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Storytel ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall Storytel ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. Storytel har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för t ex uppgraderingar och service.
- Storytel äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

MEDLEMMENS ANSVAR
- Medlem får lyssna på ljudböcker, läsa e-böcker och ta del av Storytels tjänsteinnehåll endast för privat bruk.
- Medlem får inte på något sätt sprida vidare ljudböcker, e-böcker eller annat av Storytels tjänsteinnehåll genom exempelvis, kopiering, utlåning eller uthyrning.
- Medlem förbinder sig att inte, vare sig helt eller delvis, kopiera ljudböcker, e-böcker eller annat av Storytels tjänsteinnehåll, ej ens för eget bruk.
- Medlem får inte spela upp ljudböcker på offentlig plats.
- Medlem ansvarar för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att e-postadressen är aktiv.
- Medlem ansvarar för att ändra sin e-postadress hos Storytel vid eventuellt byte av aktiv e-postadress.
- Medlem ansvarar för att han/hon i sina eventuella recensioner av ljudböcker och e-böcker inte använder ord eller uttryck som kan upplevas som diskriminerande eller onödigtvis kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med Storytel.
- Medlem äger inte rätt att utan Storytels skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

FORCE MAJEURE
- Storytel har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Storytel kan visa att fel beror på omständighet utanför Storytels kontroll och som Storytel inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades och vars följder Storytel inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

AVTALSBROTT
- Storytel har rätt att säga upp avtal med användare med omedelbar verkan om det finns skäl för misstanke om att användare inte uppfyller sina skyldigheter enligt dessa villkor.
- Tvist mellan Storytel och användare skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse.
- Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.
- Användare kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Storytel än vad som anges i dessa villkor, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Stockholm i juli 2014
Storytel Sweden AB